دوشنبه، 3 آذر 1399 / 2020 November 23
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
فصلنامه حكومت اسلامى

.::  www.Majlesekhobregan.ir  ::.

الف) اهداف‏
مجله حكومت اسلامى با الهام از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى حضرت آيةاللَّه خامنه‏اى - مد ظله العالى - در ديدار با مسئولان فصلنامه درسال 1375 ، با اهداف ذيل آغاز به كار نمود:
1. تبيين انديشه سياسى اسلام؛
2. معرفى فقه سياسى؛
3. تبيين انديشه سياسى مبتنى بر ولايت فقيه؛
4. فراهم‏سازى بستر گفت‏وگوهاى علمى در عرصه سياست دينى؛
5. پرداختن به تاريخ سياسى مسلمين.

مجله در پرتو اين اهداف، انديشه‏ورزان عرصه سياست و حكومت دينى را در حوزه‏هاى فلسفه سياسى اسلام، نظام سياسى اسلام، فرهنگ سياسى اسلام، فقه سياسى اسلام، قانون‏گذارى در اسلام، نظريه ولايت فقيه، تاريخ انديشه و فقه سياسى در اسلام، پژوهش‏هاى تطبيقى در حوزه سياست، نهادهاى عالى در جمهورى اسلامى، نظريه‏پردازان انديشه سياسى اسلام، نقد و معرفى مجله، كتابشناسى، مكتوبات سياسى و معرفى و احياى متون كهن سياسى به همكارى دعوت كرد.

فصلنامه حكومت اسلامى كه از سوى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى ومدير مسئولى «آيةاللَّه ابراهيم امينى» نايب‏رئيس اين مجلس منتشر مى‏شود، دفاع از نظام سياسى، نظام جمهورى اسلامى و ولايت فقيه رامطمح نظر داشته، از تضارب افكار و انعكاس نقدهاى علمى، استقبال نموده، آن را رسالت خويش مى‏داند.

ب) ساختار مباحث مجله
مجله در طى ده سال فعاليت خود و انتشار حدود چهل شماره، به صورت مرتب داراى سرمقاله، مقالات متنوع، مصاحبه‏هاى علمى با صاحب‏نظران و مسئولان و دست‏اندركاران نظام، معرفى و نقد كتاب، اخبار ويژه مربوط به رهبرى و مجلس خبرگان رهبرى و گزارش‏هاى فرهنگى در حوزه كار مجله بوده است.

انتشار نظرات ونامه‏هاى خوانندگان فرهيخته مجله و ارتباط با آنان، هم‏چنين معرفى پژوهش‏هاى انجام شده در مركز تحقيقات حكومت اسلامى و آثار منتشرشده انتشارات مجلس خبرگان از بخش‏هاى ديگر اين نشريه بوده است.

هم اكنون نمايه فصلنامه از شماره 1 تا30 - موضوعى و پديد آورندگان - آماده استفاده محققان و پژوهش‏گران است.


 

ج) ويژه‏نامه‏ها
اين فصلنامه همواره از آثار استادان و صاحب‏نظران حوزه و دانشگاه استفاده نموده و افزون بر موضوعات متنوع كه در شماره‏هاى عادى خود منتشر كرده، به منظور بررسى همه‏جانبه موضوعات مهم و مورد نياز جامعه، يك، دو و گاه سه شماره مجله را به اين موضوعات اختصاص داده و ويژه‏نامه‏هايى منتشر نموده است. عناوين اين ويژه‏نامه‏ها عبارتند از :
1. مجلس خبرگان رهبرى، جايگاه مبانى و عملكرد، شماره 8 ؛
2. حكومت علوى به مناسبت سال اميرالمؤمنين على (ع) ، شماره‏هاى 17 و 18 ؛

3. انديشه سياسى عاشورا ، در سه دفتر زمينه‏ها، عوامل و اهداف نهضت، رهبرى ومديريت عاشورا ونقش مردم، پيام‏ها و پى‏آمدهاى عاشورا، شماره‏هاى 25 و 26 و 27 ؛
4. انديشه سياسى شهيد مطهرى، شماره 31 ؛
5. نماز جمعه در جمهورى اسلامى، شماره 32 ؛
6. نظارت و پرسشگرى، شماره 33 ؛
7. مسئوليت و پاسخ‏گويى، شماره 34 ؛
8. عدالت در جمهورى اسلامى، شماره‏هاى 35 و 36 ؛
9. سند چشم‏انداز بيست‏ساله جمهورى اسلامى، شماره 38؛
10. جمهورى اسلامى، شماره 39.


 

د) موفقيت‏هاى علمى فصلنامه‏
1. ويژه نامه حكومت علوى (شماره‏هاى 18و17 )حائز رتبه اول در سومين دوره كتاب سال ولايت.
2. ويژه نامه انديشه سياسى عاشورا (شماره‏هاى 27و26و25) حائز رتبه اول در پنجمين دوره كتاب سال ولايت.
3. فصلنامه از سوى نخستين جشنواره مطبوعات اسلامى در سال 1382، به عنوان نشريه برتر در رشته علوم سياسى برگزيده شد.
4 تا 7. مقاله «مقاومت ومشروعيت» نوشته آقاى محمد سروش در نخستين جشنواره مطبوعات اسلامى در سال 1382 حائز رتبه اول؛ مقاله «ولايت در انديشه فقهى - سياسى نائينى» نوشته آقاى سيد جواد ورعى، مقاله «ساختار حكومت پيامبر» نوشته آقاى سيد صمصام الدين قوامى و مقاله «پيوند دين و سياست در گفتمان عاشورا» نوشته آقاى مصطفى جعفر پيشه فرد، حائز رتبه دوم شدند.
8. مقاله «مبانى فقهى عمليات شهادت طلبانه» نوشته آقاى سيدجواد ورعى در دومين كنگره فرهنگ وادبيات شهادت درسال 1382 به عنوان اثر ممتاز شناخته شد.