دوشنبه، 3 آذر 1399 / 2020 November 23
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اطلاع رساني و شبكه

بخش اطلاع‌ رساني وسايت دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري  داراي فعاليت‌ هاي متعددي بوده است كه عمده آنها به شرح زير میباشد:

 1. ارتباط اعضاء دبيرخانه با شبكه اينترنت و نيز مديريت نوع ونحوه استفاده ازاعضاء با دستگاه‌هاي رايانه با نرمافزار
 2. راه‌ اندازي پورتال سازماني به زبان فارسي جهت انجام كليه اموراداري و نامه ‌نگاري بين واحد ها و مكانيزه كردن اسناد و مدارك با اختصاص دستگاه سرور مربوط. اين نرم افزار كه تحت شبكه Web Based مي‌باشد قابليت آن را دارد كه هر يك از اعضاي دبيرخانه صفحه مجزا داشته و با سايرين در ارتباط باشد.
 3. راه‌اندازيMAIL SERVER اختصاصي براي ايجاد بانك ايميل اعضاي محترم مجلس خبرگان و اعضاي دبيرخانه خبرگان و اختصاص سرور به اين نرم افزار. بديهي است كه اين بانك در دبيرخانه خبرگان رهبري و با امنيت كامل نگهداري مي‌شود و قابليت ارتباط از بيرون را نيز دارد.
 4. تجهيز و راه ‌اندازي سرور مربوط به برنامه سيمرغ (اطلاع‌ رساني كتابخانه). با استفاده از اين نرم‌افزار كليه اطلاعات مندرج در برنامه با ساير مراكزعلمي به اشتراك گذاشته مي‌شود.
 5. تهيه بانك اطلاعاتي ازعمده نرم افزارهاي تحقيقاتي موجود مانند كتابخانه امام علي (ع)، نرمافزارهاي نور و مكتبة الشاملة و سايرنرم افزارهاي كاربردي وشبكه ‌اي كردن آن براي استفاده هيئت علمي واعضاي دبيرخانه.
 6.  تهيه كتابخانه ديجيتالي به زبان انگليسي در زمينه علوم سياسي، فلسفه ‌سياسي، حقوق اساسي و فلسفه حقوق كه تا كنون بالغ بر 3200 كتاب رادر خود جاي داده است.
 7. تهيه نسخه ديجيتالي ازكليه شماره‌ هاي مجله (حكومت اسلامي)و كتب منتشره دبيرخانه خبرگان رهبري و بارگذاري آنها بر روي سايت وانتشار آن بر روي لوح فشرده درنمايشگاه مطبوعات.
 8. ارتقاء محتوايي سايت و مطلب مندرج آن در زمينه اطلاع رساني نسبت به نمايندگان محترم ادوار مختلف مجلس خبرگان رهبري و تدوين قانون اساسي.
 9. رصد روزانه اينترنت جهت دريافت اخبار و تحليل‌هاي موجود درباره مجلس خبرگان رهبري و بايگاني روزانه 28 روزنامه محلي و بين المللي و ثبت مجلات خبريجهان.
 10. درج جلسات و سمينارهاي پيرامون ولايت فقيه بر روي سايت.
 11. تهيه گزارش ازاجلاسيه خبرگان ودرج آن بر روي سايت.
 12. پاسخ به نامه‌هاي الكترنيكي رسيده به سايت دبيرخانه خبرگان رهبري.