دوشنبه، 3 آذر 1399 / 2020 November 23
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
کتابخانه

 کتابخانه تخصصي مرکز تحقیقات علمی در راستاي تحقيق و پژوهش در زمينه انديشه سياسي اسلام و حکومت اسلامي در سال 1380 تاسيس گرديد و طي اين سال ها به گردآوري و ساماندهي منابع گوناگون در حوزه هاي ولايت فقيه، فقه سياسي، حقوق اساسي، خبرگان، فلسفه سياسي پرداخته است. مجموعه منابع کتابخانه به تفکیک شامل موارد زیر می باشد: الف) کتب فارسی و عربي در حال حاضر اين بخش شامل 10500 عنوان (15300 نسخه) کتب فارسي و عربي در زمینه های مختلف به خصوص علوم سیاسی، فقه سیاسی، حقوق، قانون اساسی، ولایت فقیه است و کلیه منابع مرتبط با آن با این موضوعات نیز هر ساله به این مجموعه اضافه می گردد. کلیه اطلاعات این کتاب ها در نرم افزار کتابخانه ثبت و قابل جستجو است که از طریق شبکه داخلی پژوهشگاه قابل دسترسی می باشد. همچنین برای آگاهی از منابع موجود می توان به سایت WWW.LIB.IR مراجعه کرد و کلیه اطلاعات کتاب های فارسی و عربی از این طریق جستجو کرد. آمار کتاب هاي موجود کتابخانه طبق تفکيک موضوعات تخصصي عبارت است از: - ولايت فقيه (400 عنوان) - فقه سياسي (100عنوان) - حقوق اساسي (700 عنوان) - فلسفه سياسي (100عنوان) - خبرگان (100عنوان) ب)کتب لاتیندر حال حاضر اين بخش شامل 170 عنوان کتب فارسي و عربي در زمینه های مختلف به خصوص علوم سیاسی، فقه سیاسی، حقوق، قانون اساسی است و کلیه منابع مرتبط با آن با این موضوعات نیز هر ساله به این مجموعه اضافه می گردد. کلیه اطلاعات این کتاب ها در نرم افزار کتابخانه ثبت و قابل جستجو است که از طریق شبکه داخلی پژوهشگاه قابل دسترسی می باشد. ج) پايان نامه ها اين بخش در حال حاضر شامل 90 عنوان پايان نامه از مراکز دانشگاهي مختلف (مانند دانشگاه امام صادق، دانشگاه باقرالعلوم...) است. د) نشريات و روزنامه ها اين بخش در حال حاضر شامل 200 عنوان مجله و نشريه در کتابخانه موجود است و هدف کتابخانه تکميل شماره های نشريات موجود و اشتراک نشريات جديد مناسب برای پژوهشگاه است. در ضمن سه عنوان روزنامه نيز به صورت منظم توسط کتابخانه دريافت می گردد. ه) جزوات و گزارشات اين بخش در حال حاضر شامل بيش از 200 عنوان جزوه و گزارش در زمينه هاي تخصصی علوم سیاسی، فقه سیاسی، ولایت فقیه و موضوعات تخصصی دیگر است