یکشنبه، 4 آبان 1399 / 2020 October 25
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
پیام آیت الله خامنه ای به مناسبت آغاز به کار چهارمین مجلس خبرگان رهبری در اول اسفند ماه 1385
بسم الله الرحمن الرحيم
تشكيل چهارمين دوره ی مجلس خبرگان، گام موفق ديگری است كه ملت بزرگ ايران در استمرار موفقيت در جبهه های گوناگون، برداشته و با حضور قاطع خود در سالی كه به نام پيامبر اعظم صلی الله عليه و آله مزين است پيام روشنی به همه ی بدخواهان داده است.

 

اين بيعت چندين باره ی مردم با نظام جمهوری اسلامی و وفاداری هوشمندانه و شجاعانه آنان به اصل مترقی ولايت فقيه، مسئوليت خطير و سنگين منتخبان معتمد آنان يعنی اعضا محترم اين مجلس معظم و نيز مسئولان نظام در رده های گوناگون را به آنان يادآوری می كند و الطاف و تأييدات الهی را در پيمودن مسير حياتی اين نظام در برابر آن مجسم می سازد.

 

الگوی نوين مردم سالاری دينی، راه جديدی را به بشريت ارائه كرده است كه زندگی انسان در آن، از آفات نظامهای بنا شده بر استبداد فردی و حزبی يا برآمده از نفوذ زرسالاران و چپاولگران، و از غرقه شدن در وادی ماديگری و اباحيگری و دور افتادن از معنويت، مبرا گردد، و تقابل و تضاد خداپرستی با مردم گرايی را در عمل تخطئه كند.

 

هرگز انتظار نبوده است كه نظامهای مبتنی بر زر و زور و قدرتهای مستكبر و باندهای تحكم و استثمار، در برابر اين پديده بی تفاوت بمانند و با آن ستيزه نكنند. اين الگوی نوين، در رشد خود و در بقا و استحكام خود در دست يابی به هدفهای خود، حجتی قاطع بر ضد همه ی نظامهايی است كه به نام انسان گرايی مردم را از خدا و معنويت بيگانه ساختند و با نام مردمسالاری انسانها را به شكلهای گوناگون در پنجه ی اقتدار خود فشردند.

 

توطئه های متراكم و پيوسته ی دشمنان نظام اسلامی پس از نوميدی از نابود كردن اين نظام، همواره در جهت جلوگيری از دستيابی جمهوری اسلامی به آن هدفها و الگو شدن برای ديگر ملتهای مسلمان بوده است.

 

امروز و هميشه وظيفه ی اساسی مسئولان گوناگون جمهوری اسلامی آن است كه در پيمودن مسيری كه ملت ايران را به آن هدفهای والا می رساند، درنگ را جايز نشمرند و به حول و قوه ی الهی مسيری را كه اسلام عزيز مشخص ساخته و در گفتار و رفتار امام راحل يگانه ی ما تجلی يافته و با فداكاری شهيدان و ايثارگران طراوت و صفا گرفته، دنبال كنند و به اذن الله آن هدفها را يكی پس از ديگری به دست آورند.

 

شاخص های اصلی اين راه، پايبندی به تكليف شرعی، شجاعت در اقدام، حزم و حكمت در تدبير، و صداقت و وفاداری به مردم است و عدالت اجتماعی، سلامت اخلاقی، پيشرفت علمی، قدرت و ثروت ملی، از جمله ی مهمترين هدفهای اين نظام اسلامی است.

 

خدا را سپاس بی پايان می گوييم كه كشور و ملت ما و مسئولان دلسوز در مدت نزديك به سه دهه راههای دشواری را پيموده و از گردنه های خطرناكی به سلامت گذشته اند.

 

ادامه اين مسير نيز با همان ايمان و توكل و عزم راسخ پيمودنی است.

 

شرط مهم موفقيتهای آينده، وحدت كلمه و تلاش پرحوصله و اعتماد به وعده ی الهی است و در اين صورت تحقق آرمانهای نظام اسلامی قطعی است، انشاءالله.

 

از خداوند متعال متضرعانه مسألت می كنم كه مسئولان و همه ی ملت عزيز ايران را مشمول تفضلات و تأييدات خود قرار دهد و دعای مستجاب حضرت بقيه الله ارواحنا فداه را شامل حال گرداند.

 

لازم می دانم تشكرات فراوان خود را از اعضای محترم دوره ی پيشين مجلس خبرگان ابراز دارم.

 

والسلام عليكم و رحمه الله
سيدعلی خامنه ای
30/بهمن ماه / 1385
ارسال نظر
نویسنده
متن
*