جستجو در

 


باسمه تعالى

 

اعضاى كمیسیون بررسى راه‏هاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه

منتخب سیزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره چهارم»

مورخ 1391/12/15

 

اعضای اصلی

1-   جناب آقای عباسعلی سلیمانی

2-   جناب آقای سید ابوالحسن مهدوی

3-   جناب آقای محمد بهرامی خوشكار

4-   جناب آقای محی الدین حائری شیرازی

5-   جناب آقای حسن روحانی

6-   جناب آقای سید محمد واعظ موسوی

7-   جناب آقای محسن حیدری

اعضای علی البدل

1-   جناب آقای محمد پور محمدی

2-   جناب آقای سید مجتبی طاهری خرم آبادی

3-   جناب آقای علی فلاحیان