جمعه، 1 تیر 1397 / 2018 June 22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اعضاى كمیسیون تحقیق موضوع اصل یكصدویازده قانون اساسى

باسمه تعالى

 

اعضاى كمیسیون تحقیق موضوع اصل یكصدویازده قانون اساسى

منتخب اولین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره پنجم»

مورخ 1395/3/4

 

 

اعضای اصلی

1-   جناب آقای سید محمود هاشمی شاهرودی      

2-   جناب آقای احمد جنتی           

3-   جناب آقای محمد علی موحدی کرمانی

4-   جناب آقای سید ابراهیم رئیسی

5-   جناب آقای سید هاشم حسینی بوشهری

6-   جناب آقای مرتضی مقتدایی  

7-   جناب آقای محسن مجتهد شیستری

8-   جناب آقای سید احمد خاتمی                           

9-   جناب آقای محسن قمی

10- جناب آقای عباس کعبی

11- جناب آقای عبدالنبی نمازی

اعضای علی البدل

1-   جناب آقای سيد محمد على موسوى جزايرى

2-   جناب آقای محمد على تسخيرى

3-   جناب آقای عليرضا اسلاميان

4-   جناب آقای ابوالقاسم وافى‏

5-   جناب آقای سید علی شفیعی

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*