|8|
 


بيانات رهبر معظم انقلاب
در ديدار با
اعضاى مجلس خبرگان رهبرى


سوم اسفند 1385


اعضاى چهارمين دورهء مجلس خبرگان رهبرى در تاريخ سوم اسفند 1385با
رهبر معظَّم انقلاب ديدار كردند. در اين ديدار نواب رئيس مجلس حضرات آيات
هاشمى رفسنجانى و يزدى به ارائه گزارشى از آغاز چهارمين دورهء اين مجلس و
نخستين اجلاسيهء آن پرداختند.

آقاى هاشمى رفسنجانى با اشاره به آغاز دورهء چهارم مجلس خبرگان ،
«ضرورت توجّه به وحدت و انسجام ملى و تلاش براى خنثى كردن توطئه دشمن
براى ايجاد اختلاف بين شيعه و سنى در جهان اسلام» را از مهمترين نكات مطرح
شده در جلسات دو روزهء مجلس خبرگان شمرد.

وى با قدردانى خبرگان ملت از سخنان اخير رهبر معظَّم انقلاب در بارهء اصل

 

|9|

44قانون اساسى ابراز اميدوارى كرد كه اين رهنمودها باعث شتاب گرفتن رونق اقتصادى ،
عدالت اجتماعى و پيشرفت كشور شود.

پس از آن آقاى محمد يزدى نيز گزارشى از اولين اجلاس چهارمين دورهء مجلس خبرگان
ارائه نمود.

سپس رهبر فرزانه انقلاب سخنان مشروحى ايراد كردند كه طبق روال گذشته ، فصلنامه
حكومت اسلامى ارگان رسمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى به خوانندگان و محققان
تقديم مى كند.

«حكومت اسلامى»

حضرت آية الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار نمايندگان منتخب ملت
در چهارمين دوره مجلس خبرگان ، موقعيت و جايگاه كنونى نظام و كشور را در مقايسه با
تمامى سالهاى بعد از انقلاب ، بى نظير خواندند و تاءكيد كردند:

«ملت و مسؤولان با تكيه بر عوامل اصلى پيروزى و استمرار انقلاب يعنى
«صبر و شكر» مسير پيروزى ها و موفقيت هاى خود را ادامه مى دهند.»

ايشان با تبريك ميلاد حضرت امام محمد باقر(ع) انتخابات 24آذرماه را در پرتو شركت
گرم و پرشور مردم ، تلاش مسؤولان ، حضور شخصيت هاى مؤثر و گروه هاى مختلف
سياسى و گروه هاى دانشجويى ، انتخاباتى خوب ارزيابى كردند و افزودند:

«دولت نهم اولين تجربه تجميع انتخاباتى را با كمترين مساءله و گفتگو انجام
داد و عملكرد موفقى داشت .»

حضرت آيت الله خامنه اى اتكاى مجلس خبرگان به آراى مردمى را پديده اى بسيار مهم
و شاخصِ كاملاً گويايى از مردم سالارى دينى برشمردند و خاطرنشان كردند:

«دشمن اهميت بى بديل مجلس خبرگان را مى داند و به همين علت از چند ماه قبل
از انتخابات تلاش كرد با انواع روش هاى تبليغاتى ـ سياسى و تهديد وارعاب ، مردم
را از شركت در انتخابات منصرف و دلسرد كند، اما ملت مؤمن و هوشيار، گرمتر و
گسترده تر از انتخابات قبلى خبرگان ، در انتخابات آذر شركت كرد به گونه اى كه تعداد
آراى مجلس خبرگان حتى از انتخابات شوراها بيشتر شد.»

رهبر انقلاب اسلامى ، حضور مراجع معظم ، شخصيت هاى اثرگذار، گروه هاى سياسى
مختلف و تشكل هاى دانشجويى را از ديگر خصوصيات انتخابات آذرماه دانستند و افزودند:


|10|
ملت مؤمن و هوشيار،
گرمتر و گسترده تر از
انتخابات قبلى
خبرگان ، در انتخابات
آذر شركت كرد
بگونه اى كه تعداد
آراى مجلس خبرگان
حتى از انتخابات
شوراها بيشتر شد.
«به يارى پروردگار، در انتخابات اخير، از افتراق و
جدايى و قهر خبرى نبود و اين جزو موفقيت هاى بزرگ
كشور و نظام است .»

حضرت آيت الله خامنه اى عامل اصلى و انگيزه درونى مردم را از
حضور در عرصه هاى مختلف ، «ايمان و اعتقاد قلبى و وابستگى
عاطفى و فكرى ملت» به نظام اسلامى برشمردند و تاءكيد كردند:

«همه مسؤولان كشور، بايد ايمان عميق مردم به نظام
را حقيقتاً باور كنند، آن را قدر بدانند و همه تلاش خود را
براى حفظ وتقويت اين پديده بسيار ارزشمند و نادر به
كار گيرند.»

ايشان با استناد به آيات قرآنى ، حضور مؤمنان در عرصه هاى
مختلف را نشانه يارى پروردگار خواندند و با اشاره به حضور همه
قشرهاى مردم با سليقه ها و ظواهر متفاوت در عرصه هاى مختلف از
جمله راهپيمايى 22بهمن افزودند:

«راه حفظ و تقويت حضور مؤمنانه و تعيين كننده
مردم در صحنه ، پايبندى عملى همه مسؤولان نظام به
اسلام عزيز است و اگر مردم در عمل ببينند كه مسؤولان و
دستگاهها براى خدا كار مى كنند حتماً ارتباط ايمانى و
قلبى آنان با نظام ، قوى تر خواهد شد.»

رهبر انقلاب اسلامى ، تلاش براى تبليغ و القاى وجود وضع
فوق العاده در كشور ر، خطدشمن دانستند و با انتقاد از تكرار اين
مطلب از زبان و قلم برخى افراد در داخل خاطرنشان كردند:

«هيچ وضع فوق العاده اى در كشور وجود ندارد، چرا
كه صف آرايى دشمنان در مقابل جمهورى اسلامى در
تمامى 28سال گذشته ادامه داشته و ملت بزرگ و مقتدر
ايران در تمامى اين سالها به پيروزى رسيده است و امروز
هم همين طور خواهد بود.»
 

|11|

ايشان ، با اشاره به اذعان صريح دشمنان به گسترش و تعميق نفوذ انقلاب اسلامى در
خاورميانه و جهان اسلام افزودند:

«با وجود تشديد دشمنى هاى سلطه گران ، جمهورى اسلامى روز به روز
قوى تر و ريشه هاى آن عميق تر شده به گونه اى كه امروز، نظام اسلامى در مقايسه
با 28سال گذشته ، از جهات مختلف در قوى ترين جايگاه و موقعيت قرار دارد.»

حضرت آيت الله خامنه اى استقبال گرم مردم ، جوانان و روشنفكران كشورهاى مختلف
را هنگام سفرهاى رييس جمهور، دليل واضح بى نتيجه بودن تبليغات غربى ها و نشانه
روشن شوق و اقبال ملت ها به انقلاب اسلامى دانستند و افزودند:

«امروز، منطق جمهورى اسلامى مقبول تر، حجت ما قوى تر و نفوذ انقلاب
اسلامى در دلهاى مسلمانان بيشتر شده است .»

ايشان ، صبر را عامل پيروزى و استمرار انقلاب دانستند و افزودند:

«صبر، هميشه به معناى تحمل سختى ها نيست بلكه به معناى استقامت و
ادامه دادن راه است ، چرا كه در غير اين صورت ، هر نقطه توقف ، به نقطه تهاجم
دشمن تبديل مى شود. بنابراين بايد با شجاعت ، تدبير و برنامه ريزى ، اهداف
انقلاب اسلامى و آرمان هاى ملت را پيگيرى كرد.»

رهبر انقلاب اسلامى ، شكر را عامل ديگر پيروزى و ادامه انقلاب خواندند و با اشاره به لزوم
شناخت نعمت ها، از خدا دانستن آنها و به كارگيرى نعمت ها در جاى صحيح و حقيقى ، افزودند:

«بايد نعمت هاى بزرگى همچون حاكميت اسلام ، زنده و جذاب بودن شعارهاى
امام و انقلاب پس از 28سال ، پرچمدارى جمهورى اسلامى در تبليغ دين خدا در
سراسر جهان و عزت اسلامى ملت ايران را حقيقتاً شكرگذارى كنيم .»

حضرت آيت الله خامنه اى ، در همين زمينه ، پشتكار و تلاش بى وقفه دولت را از ديگر
نعمت هاى الهى برشمردند و افزودند:

«مسؤولان دولت به معناى حقيقى كلمه ، شبانه روز در حال مجاهدت هستند
و با برنامه ريزى ، اقدام و پيگيرى ، اهدافِ نظام و مردم را دنبال مى كنند كه بايد اين
نعمت را شناخت و قدر دانست .»

|12|
به يارى پروردگار
شيعه و سنى در
ايران با هوشيارى
و در كمال آرامش و
همدلى به زندگى
در كنار يكديگر
مشغولند.

ايشان ، هوشيارى عمومى ملت ، خبرگان و همه صاحبان نفوذ كلام
را در مقابل ترفندهاى دشمنان ضرورى دانستند و افزودند:

«يكى از مهمترين روش هاى دشمنان ، ايجاد تجزيه
سياسى در كشور است به همين علت تلاش مى كنند به
بهانه هاى كوچك ، صف بندى هاى بزرگ به وجود آورند
و اختلاف سليقه ها را اختلاف در مبنا جلوه دهند كه همه
بايد مراقب اين حيله ها و روش ها باشند.»

رهبر انقلاب اسلامى منصرف كردن مسؤولان نظام را از ادامه راه ،
از ديگر اهداف دشمنان خواندند و خاطرنشان كردند:

«آنها تلاش مى كنند با فشار، تهمت و تهديد،
بزرگ نمايى مشكلات و سنگين جلوه دادن هزينه هاى
ادامه راه ، مسؤولان را مردد و حركت نظام را متوقف
كننداما ملت و مسؤولان ايران به فرموده قرآن ، در ادامه
راه استقامت مى ورزند و با هوشيارى ، اين توطئه را نيز
خنثى مى كنند.»

رهبر انقلاب اسلامى ايجاد اختلافات فرقه اى را از ديگر
محورهاى تلاش هاى دشمنان برشمردند و با اشاره به ضرورت
حساسيت در مقابل اين تلاش ها افزودند:

«به يارى پروردگار شيعه و سنى در ايران با هوشيارى
و در كمال آرامش و همدلى به زندگى در كنار يكديگر
مشغولند اما فجايع عراق و تبليغات دشمنان درباره عوامل
اين كشتارها نشان مى دهد كه دشمنان خبيث ، چه افكار
شومى را براى ايجاد تفرقه در جهان اسلام دنبال مى كنند
آن هم در حالى كه عوامل فجايع و كشتارهاى مردم در
عراق ، حقيقتاً نه سنى هستند و نه شيعه .»
 

|13|

حضرت آيت الله خامنه اى در پايان سخنانشان ، مسؤوليت مجلس خبرگان را بسيار
اساسى خواندند و خاطرنشان كردند:

«وظيفه اصلى اين مجموعه بسيار مهم ، تصميم گيرى در روز مبادا است ،
بنابراين نمايندگان خبرگان بايد با معرفت ، شجاعت و روشن بينى خود را براى
ايفاى مسؤوليت خود در آن زمان لازم ، آماده كنند.»
 فهرست